DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

 

 VI. STREDOEURÓPSKY KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF

XIX. NÁRODNÝ KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF,

ktorý sa uskutočnil 23. - 25. apríla 2015 v Hoteli Sitno vo Vyhniach.

 

 

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU 2015:

 1. Postgraduálna sekcia – novinky
 2. Hypertenzia
 3. Akútne stavy v psychiatrii
 4. Trauma, polytrauma, kraniotrauma
 5. Pediatrická urgentná medicína
 6. Nehoda s hromadným postihnutím osôb
 7. Dispečing
 8. Urgentné príjmové oddelenia
 9. Slovenská resuscitačná rada
 10. Horská medicína
 11. Etika, psychológia, právo
 12. Vzdelávanie, skúsenosti
 13. Kazuistiky
 14. Vária

 

WORKSHOPY

 1. Možnosti zabezpečenia dýchacích ciest dieťaťa
 2. Vodcovstvo, komunikácia, rómsky pacient
 3. Urgentná sonografia
 4. Kapnografia pre prax 

 PROGRAM

 http://kongresum.sk/files/pdf/20150329_program_final.pdf