DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

 VIII. STREDOEURÓPSKY KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF

XXI. NÁRODNÝ KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF,

ktorý sa uskutočnil 30. marca - 1. apríla 2017 v Hoteli Sitno vo Vyhniach.

 

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU 2017:

 

1.  Postgraduálna sekcia – novinky

2.  Hypertenzia

3.  Reťaz záchrany života, KPR - OS - UP

4.  Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR

5.  Urgentné príjmové oddelenia

6.  Pediatrická urgentná medicína

7.  Geriatrická urgentná medicína

8.  Horská medicína

9.  Udalosť s hromadným postihnutím osôb

10. Etika, psychológia, forenzná medicína, medicínske právo

11. Výskum a vzdelávanie

12. Kazuistiky

13. Vária

 

WORKSHOPY

  1. Torakostómia
  2. Použitie magnetu u pacienta s implantovateľným kardioverter/defibrilátorom (ICD)
  3. Komplikácie pôrodu v domácnosti, riešenia zaistenia matky a novorodenca
  4. Zaistenie dýchacích ciest - SGP, koinotómia

PROGRAM