DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU 2019

 

1.  Novinky v odbore

2.  KPR

3.  Akútna kardiológia

4.  Akútna nefrológia

5.  Geriatrický pacient

6.  Trauma

7.  Urgentné príjmy

8.  Kazuistiky a vária

 

  

WORKSHOPY 

 

Workshop 1:
 
Sedácia, analgézia a anestézia dieťaťa v prednemocničnej starostlivosti (trvanie 1hod)
5 kazuistík detí z prednemocničnej staroslivosti s potrebou podávania liekov na sedáciu, analgéziu a úvod do anestézie, spôsoby aplikácie liekov, dávkovanie liekov, "univerzálny recept". 
Lektor: MUDr. Daniel Csomor
 
Možnosti zaistenia dýchacích ciest dieťaťa v prednemocničnej starostlivosti (trvanie 1hod)
Oro a nazofaryngeálny vzduchovod, tvárová maska, laryngeálny tubus, laryngeálna maska, intubačná kanyla - balónková či nebalónková, výpočet správnej veľkosti a hĺbky zavedenia, akútna koniotómia.
Lektor: MUDr. Branislav Podhoranský
 
Workshop 2:
 
KPR s AED (trvanie 2hod)
Lektor: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. 
Workshopy budu prebiehat počas kongresu v piatok v poobednych hodinach.
Podmienkou je minimálny počet 10 prihlasenych.
 
Interaktívny kurz - Funkčné základy krízovej komunikácie
 
Sylaby:
1. Propedeutika psychotraumatológie
2. Traumatická kríza, symptómy, fázy, podpora zasiahnutého
3. Princípy oznamovania zlých správ
4. Práca s vlastnými emóciami v hraničnej situácii
5. Krabička vlastnej psychickej prvej pomoci
 
Workshop je interaktívny, budeme sa dotýkať vlastných pocitov a nie je vhodný pre osoby, ktoré v poslednom roku prežili traumatickú situáciu vo svojom okolí alebo vlastnom živote (strata niekoho blízkeho, závažné ochorenie, ohrozenie života a pod.)
Lektor: MUDr. Branislav Chrenka MHA
 
(Interaktívny kurz bude prebiehať v piatok v doobedných hodinách a bude trvať 5 hodín.)