DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU 2020

 

1.  Novinky v odbore a nové guidelines v KPR

2.  Urgentné príjmy

3.  Geriatrický a psychiatrický pacient

4.  Trauma

5.  COVID-19

6.  Urgentná kardiológia

7.  Neurológia

8.  Urgentná sonografia

9.  Kazuistiky a vária

 

  

WORKSHOPY 

 

Workshop 1: Urgentná sonografia
 
Workshop 2: Trauma
 
Workshopy budu prebiehat počas kongresu v piatok.
Podmienkou je minimálny počet 10 prihlasenych.